PROJEKT

Borttagning av häck

Schaktning av villatomt, samt utplanering av matjord

Anläggning samt stenläggning av slänt